Strings ~
      Guitar:
        Acoustic
        Classic
        Electric
        Flamenco
      Bass Guitar
      Banjo
      Mandolin
      Ukulele
      International

      Picks
      Accessories

      How to Order
      String Shop

Home    

 

  Ukulele Scale Lengths:
  13"+ = Standard/Soprano
  14"+ = Hawaiian/Concert
  16"+ = Tenor Ukulele
  19"+ = Baritone Ukulele

 

 

 

 

 

 Big City String Company
 Slack Key Ukulele Strings

 
Drop Tune any ukulele set for slack key style playing
    
  C Tuning 1st A   2nd E   3rd C   4th g  Soprano, Concert & Tenor with High G
  Open C 1st G   2nd E   3rd C   4th g  
    
  C Tuning 1st A   2nd E   3rd C   4th G  Soprano, Concert & Tenor with Low G
  Open C 1st G   2nd E   3rd C   4th G  
    
  Baritone 1st E   2nd B   3rd G   4th D  
  Taro Patch 1st D   2nd B   3rd G   4th D  
    
    
    
  C Tuning 1st A   2nd E   3rd C   4th g  Soprano, Concert & Tenor with High G
  Open G 1st G   2nd D   3rd B   4th g  
    
  C Tuning 1st A   2nd E   3rd C   4th G  Soprano, Concert & Tenor with Low G
  Open G 1st G   2nd D   3rd B   4th G  
    
  Baritone 1st E   2nd B   3rd G   4th D  
  Open D 1st D   2nd A   3rd F#   4th D